Pokretači #32 Nikola Parun – Ovation BBDO / Beograd

Gost je Nikola Parun iz Ovation BBDO-a iz Beograda. Sa Parunom sam pričao o tome kako izgleda baviti se PR-om, kako se osećati kao pokretač u većoj frimi, kako zadržati integritet u poslu i kako se prave uspešne, ali i kontroverzne reklamne kampanje. Beleške View this post on Instagram Kad vidim mentora u gradu pa me pita kad mislim da predam master rad 4 godine … Continue reading Pokretači #32 Nikola Parun – Ovation BBDO / Beograd