Sećanja Gojka Garčevića na II zasedanje AVNOJa u Jajcu

Ovu priču o putovanju između Kolašina i Jajca na drugo zasedanje AVNOJa 1943. kao i utiske sa samog zasedanja, zapisao je moj deda, Gojko Simata Garčević, koji je bio jedan od delegata koji su tamo predstavljali Narodno Oslobodilačko veće Crne Gore i Boke. Moj deda je rođen u Nikšiću, 1902 godine u trgovačkoj porodici, a umro je u Beogradu 1967. Pre rata, on je studirao … Continue reading Sećanja Gojka Garčevića na II zasedanje AVNOJa u Jajcu