Sećanja Gojka Garčevića na II zasedanje AVNOJa u Jajcu

Ovu priču o putovanju između Kolašina i Jajca na drugo zasedanje AVNOJa 1943. kao i utiske sa samog zasedanja, zapisao je moj deda, Gojko Simata Garčević, koji je bio jedan od delegata koji su tamo predstavljali Narodno Oslobodilačko veće Crne Gore i Boke. Moj deda je rođen u Nikšiću, 1902 godine u trgovačkoj porodici, a umro je u Beogradu 1967. Pre rata, on je studirao na Beogradskom Pravnom fakultetu, gde se upoznao sa idejama komunizma. Pošto se vratio u Nikšić, posle studija, radio je kao advokat i branio je mnoge članove Partije.


Učestvovao je u ratu od početka: bio je hapšen i čak je i njegova majka, pobožna tradicionalna domaćica poreklom sa Žabljaka, bila stavljena u zatvor.
Posle rata bio je prvi ministar finansije Crne Gore, a posle je bio i gradonačelnik Nikšića i Savezni poslanik.
Snimak koji ćete čuti je sastavljen iz delova više izlaganja i intervjua o Zasedanju u Jajcu koje je davao između 1950. i 1963, a koje sam našao početkom 2019. među porodičnim dokumentima.
Do sada nisam upoređivao njegovo kazivanje sa drugom istorijskom građom, već samo želim da predstavim ovu priču svedoka jednog vremena, sa posebnim, prisnim pogledom koji je imao na ovaj bitni istorijski događaj.

Za Pokretače i slične sadržaje, lajkujte The Nutshell Times na Facebooku!

Postanite mecena The Nutshell Times-a preko Patreona.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.