Beg od smrti

Jedan od najupečatljivijih događaja kojima sam prisustvovao je bilo uklanjanjenadgrobnog spomenika.Spomenik, koje je za mene od detinjstva bio čvrsti simbol podele između živih imrtvih je par grobara bez po muke rastavilo za oko minut, tokom kojih sam ja bioprinuđen da shvatim da granica između mene koji stojim i onih ispod nije čvrsta,čista i neporozna kao tamni granit, već da je prljava, haotična, i prilično poroznapoput … Continue reading Beg od smrti