Pokretači #123 Monika Lang o ilustracijama, stvaralačkom putu i stranputicama

Monika Lang je jedna od najboljih ilustratorki u ovom, sve boljem, polju u Srbiji. Pričali smo o njenom stvaralačkom procesu ali i putu koji je sama krčila kao free-lancer do nekih od najboljih grafičkih rešenja u proteklih par decenija kod nas. 

Beleške

The Nutshell Times is an independent project and a work of love – but it still requires money to run. If you like the content you can support it on Paypal or Patreon.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.